Skip Menu

CAMPUS LEFE at DONG JU College

Giới thiệu về trường

  Giới thiệu về trường

  ONG JU College!

  The new Professionals of tomorrow!

  DONG JU College!

  focused on the majors, To ensure high quality of instruction.
  Efforts to increase employment rate.
  Thinking from the position of the student,Understanding into the mind of the student.
  A new leap forward, a new wave Waits for you.

  Du học Hàn Quốc, sống ở Khách sạn!!

  Sinh viên năm 1 được tập trung học nâng cao năng lực tiếng Hàn với trọng tâm là những tiết học tiếng Hàn. Sinh viên năm 2 bắt đầu học chuyên ngành và có thể tốt nghiệp đại học của Hàn Quốc.

  Giới thiệu về trường

  Trường ĐH DongJu được thành lập năm 1978 tại Busan, thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc với kim chỉ nam là: Sáng tạo, chính nghĩa và chân lý. Mục tiêu đào tạo của trường đó là đào tạo ra những chuyên gia có tầm ảnh hưởng tới sự phát triển của nhân loại và của quốc gia, thông qua lý luận và thực hành nhà trường trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tế sáng tạo, với kiến thức được trang bị sinh viên sẽ trở thành những nhân tố giữ vai trò trọng trong thời đại thông tin hóa, thế giới hóa của thế kỉ 21. Hiện nay nhà trường được chia thành 28 khoa đào tạo đa dạng như: Khoa khách sạn và du lịch, Khoa chăm sóc sắc đẹp, Khoa thời trang, Khoa hàng không, Khoa giáo dục trẻ em...vv. Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường sẽ trở thành những chuyên gia quản trị, có cơ hội vào làm việc tại những doanh nghiệp lớn. Hơn thế nữa sinh viên cũng có thể nhập học theo chế độ 4 năm và cũng có thể học liên thông tại các trường đại học nước ngoài, những trường đại học đang đi tiên phong trong lĩnh vực giáo dục nhân tài thế giới cho tương lai.

  • Last edited 2020.09.22