Skip Menu

CAMPUS LEFE at DONG JU College

cuộc sống trong khuôn viên trường

  cuộc sống trong khuôn viên trường

  Hướng dẫn Kí túc xá

  Thiết bị

  • Giường
  • phòng nghỉ
  • phòng tắm
  • phòng Internet
  • phòng giặt
  • phòng thể dục thể
  • phòng học
  • nhà ăn
  • phòng tổ chức lễ hội
  Facility
  Facility
  Facility
  Facility
  Facility
  Facility
  Facility
  • Last edited 2020.09.22